Årsberättelse 2017

Styrelsen för Torshälla Frimärksklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2017 som var klubbens 53:e verksamhetsår.

Under året hade styrelsen följande sammansättning:

 

Ordförande Janne Nygren

Kassör Lennart Pettersson

Sekreterare Inge Johansson

Styrelseledamot Guy Ingemar Eriksson

Styrelseledamot Peter Olofsson

 

Cirkulationsföreståndare var Peter Olofsson.

Revisorer: Gunnar Mangsgård var revisor och Göran Eriksson var revisorsuppleant.

Bibliotekarie var Rolf Ryding och ansvarig för närvarolotteriet har Antti Pelkonen varit.

Valberedning har varit Rolf Ryding och Antti Pelkonen.

Under året har styrelsen haft fyra formella styrelsemöten och några informella träffar.

Klubben har haft 20 medlemsmöten, som har varit välbesökta särskilt med tanke på föreningens medlemsantal. Totalt har 22 medlemmar och några gäster besökt våra möten under året.

Närvarotävlingen vanns av Lennart Pettersson.

Vi fanns med vid Vykortsmässan som arrangerades av Eskilstuna Vykortsförening i februari och vi fanns med på Torshälla marknad tillsammans med Eskilstuna Vykortsförening.

En lördag i oktober var klubben representerad på Torshälla bibliotek, tillsammans med Myntföreningen och Vykortsföreningen för att värdera frimärken, mynt och vykort. Många besökare kom och det blev en intensiv dag.

Dessutom arrangerade vi Mälardalsträffen sista lördagen i oktober.

Per-Åke Norberg har haft med urvalshäften till varje möte och dessa har sedan cirkulerat mellan medlemmarna.

Klubben har haft hand om försäljning av ett antal inlämningar som vi har hjälpt till med att sälja.

Vår hemsida har funnits tillgänglig under SFF på internet, där vi informerar om klubbens verksamhet. Janne Nygren har moderniserat och skött sidan på ett aktivt och bra sätt. Gunnar Mangsgård var vår kontaktman med förbundet.

Klubben har under året haft 34 betalande medlemmar.

Rolf Ryding utnämndes till klubbens nye hedersmedlem.

 

Torshälla 2018-02-03

 

 

_____________________ _____________________

Janne Nygren Lennart Pettersson

 

 

_____________________ _____________________

Inge Johansson Guy Ingemar Eriksson

 

_____________________

Peter Olofsson