Årsberättelse 2019

Styrelsen för Torshälla Frimärksklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2019 som var klubbens 55:e verksamhetsår.

Under året hade styrelsen följande sammansättning:

 

                                            Ordförande                          Janne Nygren

                                            Kassör                                   Lennart Pettersson

                                                  ”                                        Thomas Lewin (Från 20 oktober)

                                            Sekreterare                           Inge Johansson

                                            Styrelseledamot                  Guy Ingemar Eriksson

                                            Styrelseledamot                  Peter Olofsson

                                            Styrelseledamot                  Martin Orbe

 

Cirkulationsföreståndare var Peter Olofsson.

Revisorer: Gunnar Mangsgård och var revisor och Göran Eriksson var revisorsuppleant.

Bibliotekarie var Rolf Ryding och ansvarig för närvarolotteriet har Antti Pelkonen varit.

Valberedning har varit Rolf Ryding och Antti Pelkonen.

Under året har styrelsen haft tre formella styrelsemöten och några informella träffar.

Klubben har haft 19 medlemsmöten.Totalt har 31 medlemmar och några gäster besökt våra möten under året. Antalet medlemmar som kommit till mötena har ökat och några gånger varit 20 eller fler.

Närvarotävlingen vanns av Thomas Lewin.

Vi var med på Mälardalsträffen tillsammans med Eskilstuna Vykortsförening i februari och vi fanns med på Torshälla marknad tillsammans med Eskilstuna Vykortsförening.

Vi arrangerade Frimärkets Dag på Stadsbiblioteket i Eskilstuna den 9 november.

Per-Åke Norberg har haft med urvalshäften till varje möte och dessa har sedan cirkulerat mellan medlemmarna.

Klubben har tagit emot några inlämningar som vi har hjälpt till med att sälja.

Vår hemsida har funnits tillgänglig under SFF på internet, där vi informerar om klubbens verksamhet. Janne Nygren har skött sidan fortsatt bra. Gunnar Mangsgård var vår kontaktman med förbundet.

Klubben har under året haft 39 betalande medlemmar.


Torshälla 2020-02-14


Janne Nygren                                            Lennart Pettersson


Inge Johansson                                         Guy Ingemar Eriksson       

 

Peter Olofsson                                          Martin Orbe

 

Thomas Lewin