Årsberättelse 2018

Styrelsen för Torshälla Frimärksklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2018 som var klubbens 54:e verksamhetsår.

Under året hade styrelsen följande sammansättning:


Ordförande               Janne Nygren

Kassör                         Lennart Pettersson

Sekreterare                Inge Johansson

Styrelseledamot      Guy Ingemar Eriksson

Styrelseledamot       Peter Olofsson


Cirkulationsföreståndare var Peter Olofsson.

Revisorer: Gunnar Mangsgård var revisor och Göran Eriksson var revisorsuppleant.

Bibliotekarie var Rolf Ryding och ansvarig för närvarolotteriet har Antti Pelkonen varit.

Valberedning har varit Rolf Ryding och Antti Pelkonen.

Under året har styrelsen haft tre formella styrelsemöten och några informella träffar.

Klubben har haft 20 medlemsmöten, som har varit välbesökta särskilt med tanke på föreningens medlemsantal. Totalt har 25 medlemmar och några gäster besökt våra möten under året.

Närvarotävlingen vanns av Janne Nygren.

Vi var med och arrangerade Frimärks- och Vykortsmässan tillsammans med

Eskilstuna Vykortsförening i februari och vi fanns med på Torshälla Marknad tillsammans

med Eskilstuna Vykortsförening.

En lördag i oktober var klubben representerad på Torshälla bibliotek, tillsammans med Eskilstuna Vykortsförening och Eskilstuna Myntklubb för att värdera frimärken, vykort och mynt.

Många besökare kom till Värderingsträffen på biblioteket i Torshälla.

Vi arrangerade Frimärkets Dag på Eskilstuna Stadsbibliotek den 13 oktober.

Per-Åke Norberg har haft med urvalshäften till varje möte och dessa har sedan cirkulerat mellan medlemmarna.

Klubben har tagit emot några inlämningar som vi har hjälpt till med att sälja.

Vår hemsida har funnits tillgänglig under SFF på internet, där vi informerar om klubbens verksamhet.

Janne Nygren har skött hemsidan på ett aktivt och bra sätt.

Gunnar Mangsgård var vår kontaktman med förbundet.

Klubben har under året haft 37 betalande medlemmar.


Torshälla 2019-02-08_____________________      _____________________

Janne Nygren                                 Lennart Pettersson_____________________       _____________________

Inge Johansson                               Guy Ingemar Eriksson


_____________________

Peter Olofsson