Styrelse

Martin Orbe, ordförande

Lennart Pettersson, sekreterare

Ulf Borsch, kassör

Gabriella Mangsgård, styrelseledamot

Peter Olofsson, styrelseledamot

Elof Ulfves, styresleledamot


Vid årsmötet den 10 mars 2024 valdes Martin Orbe till (Ordförande) på 1 år, och Ulf Borsch till (kassör) i 2 år. Lennart Petterson till (sekreterare) nyvaldes i 2 år.

Gabriella Mangsgård och Elof Ulfves har 1 år kvar av sin mandatperiod.

Till revisor omvaldes Gunnar Mangsgård och som revisorssuppleant valdes Tomas Lewin, båda på ett 1 år.

Cirkulationsföreståndare omvaldes Peter Olofsson som antar uppgiften för ytterligare ett 1 år framåt.

Till bibliotekarie utsågs styrelsen för 2024.


Till valberedning utsågs Inge Johansson (sammankallande) och Antti Pelkonen, att mantla denna uppgift i 1 år.

Gunnar Mangsgård är vår kontaktman med SFF under 2024.

Programkommitté är vilande och ansvaret för denna punkt åligger, liksom tidigare år, styrelsen och medlemmarna.

Det beslutades att årsavgiften för 2025 ska vara oförändrad, således 100 kr.