Information

Fakta Torshälla Frimärksklubb

Föreningens styrelse 2024

Martin Orbe, ordförande

Lennart Pettersson, sekreterare

Ulf Borsch, kassör
Gabriella Mangsgård, styrelseledamot

Peter Olofsson, styrelseledamot

Elof Ulfves, styresleledamot

------------------------

Bolagsform: Ideella Föreningar

Organisationsnummer: 802465-1609

------------------------------------

Medlemskap: Årsavgiften är 100 kr (2024 och 2025) och ska betalas senast 31 mars innevarande verksamhetsår.

Observera att alla transaktioner mot vårt bankkonto alltid måste vara med

någon form av referens, gärna ditt namn (så vi kan identifiera vem som har

gjort inbetalningen).

 Bankkonto i Länsförsäkringar Bank: 9020 1924120

------------------------------------

Kontakta oss på någon av nedanstående länkar: