Information

Fakta Torshälla Frimärksklubb

Föreningens styrelse 2019

Janne Nygren, ordförande

Inge Johansson, sekreterare

Lennart Pettersson, kassör

Guy Ingemar Eriksson, styrelseledamot

Peter Olofsson, styrelseledamot

Martin Orbe, styrelseledamot

------------------------

Bolagsform: Ideella Föreningar

Organisationsnummer: 802465-1609

------------------------------------

Medlemskap: Årsavgiften är 100 kr (2019) och ska betalas senast 31 mars innevarande verksamhetsår.

Observera att alla transaktioner mot vårt bankkonto alltid måste vara med

någon form av referens, gärna ditt namn (så vi kan identifiera vem som har

gjort inbetalningen).

 Bankkonto i Länsförsäkringar Bank: 9020 1924120

------------------------------------

Kontakta oss på någon av nedanstående länkar: