Mötestider och lokal

Sista mötet våren 2024
19 maj - i lokalen Finska föreningens lokal på Riktargatan 66


Ordinarie möten kl 9.30 på söndagarna

Hösten 2024 - nya lokalen se nedan
25 aug
8 och 22 sept
6 och 20 okt
3 och 17 nov
1 och 15 dec


Våren 2025
Jan 15 och 29
Feb 9 och 23

Mar 9 och 23
Apr 6 och 27
Maj 4 och 18

Vi ses på Munktellarenan, konferensrum Hampus - adressen Verkstadsgatan 5 i Eskilstuna, se vägbeskrivning nedan.