Auktioner

Auktion 2024-04-07

Allmänna vilkor:
Alla (medlemmar och icke medlemmar) kan bjuda antingen direkt eller via email (martin.p.orbe@gmail.com) på alla objekt på auktionen. Torshälla frimärksklubb tar 10% provosion på auktionsresultatet. Enbart medlemmar kan lämna in objekt till auktioner. 1. Sverige från skilling - 6 st 4sk, bra - vapen, ringtyp många bra stämplar - utrop 600 


 2. Sverige album med bl a bra ringtyp och bättre stämplar - utrop 300
 3. Sverige album ostämplat fram till GV - utrop 350
 4. Oskar II varianter och bättre stämplar - utrop 150

 5. Ringtyp, Oskar och andra enbart varianter - utrop 70 

 6. Bandmärken 6 sidor en hel del ovanliga vm varianter

  - utrop 120


 7. Kongress upp till en krona - utrop 100

 8. Unionen upp till 45 öre - utrop 60 9. Postväsenet 300 - många bättre stämplar - utrop 70

 10. Bättre stämplar - utrop 30 

   


 11. GVI Adolf bättre stämplar - utrop 40 

 12. Stämplar MAKULERAS och fältpost – utrop 30


 13. Skydds perf - utrop 20
 14. Album + 2 blad med ostämplat - utrop 80

 15. Album med USA - utrop 40 16. Sigill 48 st - utrop 80