Lettiska frimärken / Latvian Stamps

Lettiska Frimärken
Här visa frimärken och filatelistiska objekt från Lettlands första självständighetsperiod 1918-41. Även Wendisk stadspost och occupationsfrimärken från 1:a och 2:a värlsdkriget finns med i exponatet.

Lattvian stamps
Stamps and other objects fråm Latvias 1st liberation period 1918-41. Also including Wenden citypost and occupation stamps from 1st och 2nd WW are exhibited.

Wenden stadspost och Tysk occupation under 1:a världskriget
Wenden citypost and occupation stamps from 1st WW

Lettiska frimärken för självständighets tiden
IMG_20240211_0005
IMG_20240211_0006
IMG_20240211_0007
IMG_20240211_0001
IMG_20240211_0001-1

Lettlands första utgåva
Soluppgång med vetestrån tryckta på kartblad

Latvias 1st edition
Sun design on German maps

Lettiska frimärken 1
IMG_20240211_0003-3
IMG_20240211_0004-1
IMG_20240211_0005-1
IMG_20240211_0006-1
IMG_20240211_0007-1
IMG_20240211_0008
IMG_20240211_0009
IMG_20240211_0010
IMG_20240211_0010
IMG_20240211_0012
IMG_20240211_0013
IMG_20240211_0016
IMG_20240211_0017
IMG_20240211_0018
IMG_20240211_0023
IMG_20240211_0028
IMG_20240211_0029
IMG_20240211_0030
IMG_20240211_0031
IMG_20240211_0032

Lettlands andra utgåva
Soluppgång med vetestrån tryckta på linjerat skrivpapper

Latvias 2nd edition
Sun design on lined writing paper

IMG_20240211_0033
IMG_20240211_0034
IMG_20240211_0035
IMG_20240211_0036
IMG_20240211_0037
IMG_20240211_0038
IMG_20240211_0039
IMG_20240211_0040
IMG_20240211_0041
IMG_20240211_0042
IMG_20240211_0043

Lettlands tredje utgåva
Soluppgång med vetestrån tryckta på "cigarrattpapper"

Latvias 3rd edition
Sun design on very thin paper

IMG_20240211_0044
IMG_20240211_0045
IMG_20240211_0046
IMG_20240211_0047
IMG_20240211_0048
IMG_20240211_0049
IMG_20240211_0050
IMG_20240211_0051
IMG_20240211_0052
IMG_20240211_0053
IMG_20240211_0054
IMG_20240211_0055
IMG_20240211_0056
IMG_20240211_0057
IMG_20240211_0058
IMG_20240211_0059
IMG_20240216_0001
IMG_20240216_0002
IMG_20240211_0062
IMG_20240211_0063
IMG_20240211_0064
IMG_20240211_0065
IMG_20240211_0066
IMG_20240211_0067
IMG_20240211_0068
IMG_20240211_0069
IMG_20240211_0070

Lettlands fjärde utgåva
Soluppgång med vetestrån tryckta på vanligt papper med vattenmärk

Latvias 4th edition
Sun design on ordinary paper

IMG_20240211_0071
IMG_20240211_0072
IMG_20240211_0073
IMG_20240211_0074
IMG_20240211_0075
IMG_20240211_0076
IMG_20240211_0077
IMG_20240211_0078
IMG_20240211_0079
IMG_20240211_0080
IMG_20240211_0081
IMG_20240211_0082
IMG_20240211_0083
IMG_20240211_0084
IMG_20240211_0085
IMG_20240211_0086
IMG_20240211_0087
IMG_20240211_0088
IMG_20240211_0089
IMG_20240211_0090
IMG_20240211_0091
IMG_20240211_0092
IMG_20240211_0093
IMG_20240211_0094
IMG_20240211_0095
IMG_20240211_0096
IMG_20240211_0097
IMG_20240211_0098
IMG_20240211_0099
IMG_20240211_0100
IMG_20240211_0101
IMG_20240223_0001

Nordlettland (nödmärke) och Rigas befrielse

Rising sun and Liberation of Riga

IMG_20240211_0103
IMG_20240211_0104
IMG_20240211_0105
IMG_20240211_0106
IMG_20240211_0107
IMG_20240211_0108
IMG_20240211_0109
IMG_20240211_0110
IMG_20240211_0111
IMG_20240211_0112
IMG_20240211_0113
IMG_20240211_0114
IMG_20240211_0115
IMG_20240211_0116
IMG_20240211_0117
IMG_20240211_0119

Vitrysk occupation av Lettland

Bermondt-Avaloff stamps

IMG_20240211_0120
IMG_20240211_0121
IMG_20240211_0122
IMG_20240211_0123
IMG_20240211_0124
IMG_20240211_0125
IMG_20240211_0126
IMG_20240211_0127
IMG_20240211_0128
IMG_20240211_0129
IMG_20240211_0130
IMG_20240211_0131
IMG_20240211_0132
IMG_20240211_0133