Frimärkscafé

Frimärkscafé - mötestider

På Frimärkscaféet har vi en trevlig stund med fika, bingo, bytesverksamhet och utbyter erfarenheter inom filatelin.

 Vi träffas torsdagar mellan kl 13-15 i klubbens lokaler.

Mötesdagar hösten 2022

1 september

15 september

29 september

13 oktober

27 oktober

10 november

24 november

8 december