Mälardalsträffen

Mälardalsträffar

Mälardalsträffar åren 2020 och 2021 har ställts in på grund av Covid-19 pandemin.

Planering pågår inför våren 2022 och om ingen annan klubb tar "stafettpinnen", blir Frimärks- och Vykortsmässan i februari 2022 en Mälardalsträff, se mer nedan.
Styrelserna för Torshälla Frimärksklubb och Eskilstuna Vykortsförening har beslutat att en Frimärks- och Vykortsmässa kommer att bli ett stående arrangemang varje år, den sista lördagen i februari.

De år då ingen annan klubb/förening arrangerar Mälardalsträffen på våren, kommer mässan per automatik ha status som "Mälardalsträff".

Väl mött lördagen den 26 februari 2022 igen och då det prelimimärt blir en Mälardalsträff.

Mer information kommer så snart planering för kommande Mälardalsträffar har beslutats vid respektive Representantskapsmöte.

Föreningarna i Mälardalen träffas 2 gånger varje år på olika orter.

Syftet är att byta frimärken, hålla gemensamt möte och

knyta kontakter mellan klubbarna och dess medlemmar.

Vid träffarna brukar också intressanta föredrag och/eller utställningar att hållas.

Auktion kan förekomma vid träffarna.

Ett antal handlare medverkar också

vid dessa träffar, med frimärken

 och vykort till försäljning.


Historik:

Hösten 2008 arrangerade

Torshälla träffen,

den 18 oktober 2008.

Våren 2009 arrangerade

Arboga träffen,

den 18 april 2009.

Hösten 2009 arrangerade

Örebro träffen,

den 24 oktober 2009.

Våren 2010 arrangerade

Eskilstuna träffen,

den 17 april 2010.

Hösten 2010 arrangerade

Arboga träffen,

den 23 oktober 2010.

Våren 2011 arrangerade Västerås träffen,

den 19 mars 2011.

Hösten 2011 arrangerade Västerås träffen,

den 1 oktober 2011.

Våren 2012 arrangerade

Arboga träffen,

den 31 mars 2012.

Hösten 2012 arrangerade Örebro träffen,

den 27 oktober 2012.

Våren 2013 arrangerade Västerås träffen,

den 16 mars 2013.

Hösten 2013 arrangerade Torshälla träffen,

den 26 oktober 2013.


Våren 2014 arrangerade Arboga träffen,

den 22 mars 2014.

Hösten 2014 arrangerade Norrköping träffen,

den 11 oktober 2013.

Våren 2015 arrangerades ingen träff..

Hösten 2015 arrangerade Örebro träffen,

den 24 oktober 2015.

Våren 2016 arrangerade Arboga träffen,

den 9 april 2016.

Hösten 2016 arrangerade Torshälla träffen,

den 29 oktober 2016.

Våren 2017 arrangerade Huddinge träffen,

den 8 april 2017.

Hösten 2017 arrangerade Torshälla träffen,

den 28 oktober 2017.

Våren 2018 arrangerade Arboga träffen,

den 7 april 2018.

Hösten 2018 arrangerade Örebro träffen,

den 20 oktober 2018.

Våren 2019 arrangerade Torshälla träffen,

den 23 februari 2019.

Hösten 2019 och åren 2020/2021 arrangerades inga träffar.