Runes Minne

Minnesord Rune Eriksson

Frimärks- och vykortssamlaren Rune Eriksson, Stenkvistavägen 3, Eskilstuna,

har den 2 juni 2010 avlidit i en ålder av 97 år.

Rune föddes 1912 i Nyfors och började sin skolgång i Nyfors Östra skola.

Redan som 9-åring började Rune arbeta med tidningsutdelning efter skoldagens slut.

13 år gammal, slutade Rune i skolan och han fick då anställning inom metallindustrin, där han var verksam tills pensionsåldern uppnåtts.

Rune hade också en lång period som aktiv fotbolls- och handbollsspelare

och sedermera även ledare, bland annat i klubben IF Svea.

Runes första kontakt med frimärken var, när han

köpte ut sin fars frimärksalbum ur dödsboet.

Det var på 40-talet och hans mor hade det fattigt, så därför

ville han göra rätt och inte ta ut albumet som fars arv.

Samlingen hade inget större värde, men kunde vara bra att ha, om

intresset skulle komma i framtiden, vilket det gjorde med besked.

Rune blev 1966 ordförande i Torshälla Frimärksklubb, en uppgift han hade

kvar till 1981, men bestod som medlem (och sedermera hedersmedlem)

i alla år, då han de facto var aktiv samlare till slutet.

Klubben hade (och har) regelbundna möten

varannan söndag och Rune var alltid närvarande.

Om något barn kom till mötena, så uppmuntrade han

dem med att ge ett litet kuvert med frimärken.

Rune ville så gärna att den yngre generationen

skulle ta vid, när gamlingarna lämnade in.

När det år 2002 skulle startas en

Vykortsförening i Eskilstuna, var Rune en

av initiativtagarna och blev också

föreningens första hedersmedlem.

Torshälla Frimärksklubb och Eskilstuna Vykortsförening

har förlorat en mycket aktiv och engagerad medlem,

som hade väldigt många och goda kunskaper om gamla Eskilstuna.

Nämnda föreningar har nu startat en insamling, Rune Erikssons Minne,

där ändamålet skall vara till gagn för föreningarnas verksamhet inom det

postala samlarområdet och då främst riktad mot ungdomar,

som kan ansöka om utdelning från Rune Erikssons Minne.

De som vill hedra Rune Erikssons Minne kan bidra

med valfri summa, genom att sätta in beloppet

på något av följande konton:

Plusgirokonto 54 97 72 – 2 eller Bankgirokonto 617 – 2415

Märk inbetalningen med ”Rune Erikssons Minne” och (valfritt) ditt namn.

Janne Nygren

Ordf. Torshälla Frimärksklubb

Lennart Pettersson

Ordf. Eskilstuna Vykortsförening